Roupeiro Zeus 6 Portas

Roupeiro Zeus 6 Pts
Alt: 2,57m
Larg: 2,77m
Prof: 0.62m

Roupeiro Zeus 6 Pts 2,40
Alt: 2,57 m
Larg: 2,49 m
Prof: 0,62 m

Roupeiro Zeus 6 Pts 1,80
Alt: 2,57 m
Larg: 1,89 m
Prof: 0,62 m

Obs.: Sem sapateira Alt.: 2,33 m